Maconkai templom

 

Románkori Római Katolikus Templom

 

A település műemlékei közül legjelentősebb a magyar középkori építészet és festészet szempontjából az egykori Maconka község temploma.

Építészeti formái utalnak középkori eredetére. A kis falusi templom a XIII. században épült román stílusban, gótikus egyenes záródású szentéllyel. A templom falai méternyi vastagságúak. Festményei és falképei 1280 táján, illetve a XIV-XV. század fordulójáról származnak. A XX. században régészetileg és műemlékileg feltárták. A középkori freskói többek között a korabeli hitvilág Mária kultuszát örökítik meg.

A templom belsejének bal oldalán piros ornátusban pásztorbottal a kezében püspök, mellette keresztet tartó férfi alakja, alattuk egy halott képe látható. A diadalív jobb oldalán lévő két alakból az egyik mérleget tart a kezében. A szentélyben díszes keretezésben Mária oltalmazóan tárja köpönyegét a férfiak, nők, püspökök felé. A jobb oldalon evangéliumos könyvet tartó apostolok: Péter és Pál vannak megfestve. Fölöttük látható a sírban lévő Krisztus alakja két ember, Mária és Szent János apostol társaságában.

 

A Maconkai templom
Orosz László festménye

Forrás: www.szeporszag.hu

 


Templomlátogatással kapcsolatban információt Loborik Attila diakónustól a 06 /30/ 504-3758 telefonszámon lehet kérni.

Miserend: csütörtök és vasárnap 16 óra.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.