Rólunk

 

Egyszer volt, hol nem volt…hímzésminta

Volt valaha egy hagyományőrző csoport, a „Maconkai bokréta”, melynek tagjai őseik népi öltözetében táncoltak, énekeltek, előadásokat tartottak a szomszédos településeken, sőt még Budapestre is eljutottak műsoraikkal.

Volt olyan idő is, amikor feledésbe merültek a régmúlt idők szokásai, hagyományai Maconkán.

Egyszer csak egy kicsiny lelkes csapat úgy határozott, hogy a lakóhelyükön felelevenítik a régi palóc hagyományokat. 2009-ben Gál Attila, Orosz Tamásék, Cseresznyés István, Kecskés Andrásék, Dóra Józsefék, Horváth Tibor, Zahar Béla atya és Maconkai Györgyék összejöttek, beszélgettek, hogy megalakítsanak egy egyesületet. Nevet is választottak: Maconkai Aranyalma Hagyományőrző Egyesület lettek. A monda szerint ugyanis Maconkán esett le a világ közepét jelző aranyalma az égből. Ezért tartják falujukat a világ közepének a helyiek. A lelkes csoport, azaz ma már egyesület, célul tűzte ki, hogy összegyűjti a régi szellemi-kulturális értékeket, felelevenítve az elődök elbeszéléseiből ismert népi hagyományokat, játékokat, szokásokat, amit az őseik gyermekként ismertek, játszottak.

Maconkai templom

A Maconkai Aranyalma Hagyományőrző Egyesület (melynek tagsága természetszerűleg változik, de az összetartó maghoz csatlakozókkal létszámban szépen gyarapodik) törekszik arra, hogy faluját évről évre maradandó alkotással szépítse, gazdagítsa, amelyet az augusztus 20-ai ünnepi műsor keretében szentelnek fel. Évszázadok óta ezen a napon, a falu védőszentje, Szent István király tiszteletére, az új kenyér és az államalapítás ünnepén van Maconkán a XIII. században épült román kori templomban a búcsú, a faluban pedig vendégség.

 

Zahar Béla plébánostól nagy segítség volt, hogy a hagyományőrzők rendelkezésére bocsátotta a templom mellett akkor üresen álló épületet, ami az egyesület központja lett. Ezt az épületet rendbe tették, és folyamatosan szépítik azóta is.

2009-ben Maconka tó felőli végén egy faragott fa táblát állítottak fel, rajta rovásírásos helységnévvel és a látogatóknak, átutazóknak szóló üdvözlettel.

2011-ben jött létre a helyi táncegyüttes, Maconka Táncegyüttes néven, amely előkereste a nagyszülők régi szép népviseletes ruháit és ezek nyomán új viseleteket is készítettek maguknak a tánchoz, fellépésekhez.

A templom melletti udvaron közös munkával és összefogással elkészült egy palóc kontyos tetős, fedett színpad. Volt, aki fizikai erejével, volt, aki anyagi támogatásával és volt, aki szakmai tudásával járult hozzá megalkotásához. Az elkészült színpadot elsőként a maconkai Szent István napi búcsú keretében szabadtéri szentmisével avatták fel és a megalakult helyi táncegyüttes első fellépésével tették szebbé az ünnepet.

2012-ben az egyesület tagjai közül többen magánemberként közreműködtek a szomszédos Szent István Emlékparkban a 15 méteres kettős keresztet körülvevő 64 vármegye kopjafáinak állításában.

2013-ban, a falu határában évszázadok óta csordogáló csevice forrás kitisztításában, autóval megközelíthetővé tételében, pihenőhely kialakításában is ki vették a részünket. A hely plébánosi felszenteléssel a Szent István forrás nevet kapta.

2014-től közhasznúvá vált az egyesület, így már adójuk 1%-ával is sokan támogathatják tevékenységét.

2014-ben a régi falu „Szent Jánoska” terén álló, majd a második világháborúban megsemmisült Nepomuki Szent János szobor pótlását vállalták. Faragtattak egy szép új szobrot, mely új helyre került, a templom alatti patak szomszédságába egy kis parkkal körülvéve.

2015-ben Nepomuki Szent János szobor márvány emléktáblája került felavatásra a búcsú keretében.

2016-ban renováltattak egy közel 200 éves „Fájdalmas Szűzanya” szobrot, mely egy régi maconkai parasztház elejét díszítette. A szobrot az egyesület egy tagja ajánlotta fel. A felújított szobor ma már a templomkert kapuja mellett található.

2017-ben megjelentünk a weben, megszületett ez a honlap, immár a világ bármely részéből megtekinthető, amit meg szeretnénk mutatni, meg szeretnénk őrizni: hagyományok, történetek, rendezvényeink és fényképek ezres nagyságrendben.

2019-ben augusztus huszadikára a Maconkai Aranyalma Hagyományőrző Egyesület a falu szépítésére és hasznára a Maconkai Szent István Csevice forrás fölé készíttetett egy tetőszerkezetet.

Minden évben karácsony közeledtén, a helyi fiatalokkal, gyermekekkel és felnőttekkel összefogva betlehemes előadással kedveskednek az erre fogékony és érdeklődő közönségnek.

 

A mesének itt még nincs vége. Az egyesület tervei között még sok minden szerepel.

Reméljük, az összefogás, együtt dolgozás és a támogatás sok lehetőséget biztosít majd arra, hogy a hagyományőrző egyesületi tagok álmaikat meg tudják valósítani, és új álmokat tudjanak szőni.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.